Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 
Vogels logo (nieuw).gif

NPV de Speciaalclub voor postuurkanarie liefhebbers.

 

 

Zo divers als er mensen zijn is ook onze vogelhobby in soorten en bij de NPV in ras variatie.
Het is voor een beginnende liefhebber dan ook bijna niet meer vol te houden om bij te blijven en in de soorten rassen/serie’s en in de verschillende mutaties die op steeds meer tentoonstellingen worden ingezonden, een keuze te maken. Zelf probeer ik, mijn hele leven lang, bij de Duitse kuif kanaries dit toe te passen, om in allerlei kanarie kleurslagen een mooie kuif te fokken. Hierdoor is enige specialisatie in een bepaald ras gewenst al was het alleen maar om na een jaar van inspanning, een teleurstelling over het behaalde resultaat te voorkomen. Het valt echt niet mee, om bij aanschaf en bij het koppelen van je vogels, het altijd goed te doen, zo goed zelfs, dat je mag verwachten, dat je een solide basis hebt gevormd om een goed resultaat te bereiken, iets wat elke liefhebber zich toewenst.
Je kan bijna niet zonder advies en nog meer van een goede begeleiding, bijvoorbeeld als er iets dreigt mis te gaan gedurende het jaar en in het bijzonder gedurende de kweek/fokperiode.
Zoveel details spelen een rol, dat ondersteuning eigenlijk onontbeerlijk is.
Een beginnend liefhebber en ook een liefhebber die al jaren vogels houdt kan best wat hulp van een collega vogelliefhebbers gebruiken en dat is wat de NPV U als (nieuw) lid wil en kan bieden.
Doen we het dan anders dan onze collegae speciaalclubs, afdelingen of doelgroepen?
Neen, wij zijn niet zo eigenwijs om een mening te hebben waar te veel verwachtingen mee worden gewekt, maar een actieve liefhebber die net iets meer doet en meer wil weten om zijn hobby positief uit te oefenen, zal zich bij ons prima thuis voelen en dat betekend eigenlijk ook, dat u er dus niet meer alleen voor zal staan.
U kunt bijeenkomsten in veel rayons bezoeken, maar ook per mail , brief of een telefoontje zijn we bereid U te adviseren. Nog beter is natuurlijk dat U door Uw lidmaatschap deelgenoot wordt van onze NPV en wij U als liefhebber proberen zo goed als mogelijk te ondersteunen.
Ja, het kan niet anders dan dat U daar iets extra’s voor moet doen en dan maakt plaats of tijd eigenlijk niet veel meer uit. De uitkomst, Uw inspanningen gedurende het hele jaar, worden beloond. Na een kweek/fokperiode in de eerste maanden van het jaar, volgt hopelijk een bekroning in het laatste kwartaal, wanneer U op een van de vogelshows met uw vogels samen met andere liefhebbers op een sportieve manier, het resultaat van al uw inspanningen laat beoordelen.
Het liefst zien wij U dan terug op een van onze rayon shows of landelijke NPV show, waar elke postuurkanarie liefhebber welkom is en aan mee kan doen. Maar het belangrijkste blijft toch wel dat we proberen, dat U van ons die adviezen krijgt, die u helpen om Uw hobby leuk te maken of te blijven vinden, waaraan U zoveel plezier beleeft en U zeker als de resultaten goed zijn, blijvend mee door wilt gaan.
Om U een beeld te geven wat U van ons mag verwachten is, dat we U vier keer per jaar ons blad “Het Magazine” toesturen. U wordt uitgenodigd voor een van onze rayonbijeenkomsten. Een aantal liefhebbers bestuurders zullen U graag adviseren, maar ook per mail / brief of telefoon kunt u ons bereiken en U willen behoeden voor negatieve invloeden van bijvoorbeeld bloedluis of u positief zullen adviseren in Uw keuze bij omstandigheden waarin U Uw vogels houdt w.o. de ruimte, het biotoop/de omstandigheden, de verlichting en natuurlijk de voeding. Allemaal zaken die direct van invloed zijn op het resultaat en dus gezonde jongen en dito mooie vogels, waar u best trots op mag zijn. Bel, mail of schrijf ons en laat weten hoe U, de hobby zo goed als mogelijk wilt bedrijven.
En mogelijk wordt ook Uw resultaat als een kampioen bekroond en kunnen wij als NPV, terug kijken op een geslaagde introductieperiode.
Is uw interesse gewekt ? dan heten wij U van harte welkom op een van onze rayon bijeenkomsten, of op een van onze shows. U mag als NPV lid op onze steun rekenen.
Met vriendelijke sportgroeten namens het bestuur van de NPV, Kees Diepstraten vzt. (cbdiepstraten@gmail.com) (010.5911812)

 

 

De Nederlandse Postuurkanarie Vereniging is een landelijke speciaalclub voor alle kwekers en liefhebbers van alle rassen postuurkanaries.

De vereniging heeft als doel het houden van en kweken met postuurkanaries te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door het uitgeven van een drie maandelijks clubblad en het houden van lezingen en vergaderingen in de rayons.

De vereniging is volkomen zelfstandig en is de speciaalclub postuurkanaries bij de NBvV, en zij werkt ook nauw samen met zusterverenigingen in binnen- en buitenland.
Ieder jaar wordt een open wedstrijd georganiseerd, uitsluitend voor postuurkanaries, waarop o.a. alle leden van de NPV kunnen inzenden.

De vergaderingen, lezingen, vogelbeurzen, tentoonstelling enz. worden georganiseerd door de verschillende rayons.                                                                                De landelijke show wordt gehouden in Oosterhout op het “Sint-Oelbertgymnasium

 RECTIFICATIE OPMERKING NPV Voorzitter, Kees Diepstraten.
In “Het Magazine” 1 jaargang 2024, is ten onrechte de indruk gewekt dat in het
vraagprogramma van de N.B.v.V ingaande 2025, de Gibber Italicus en de Giboso Espanol
mogelijk zullen gaan “afvallen”.
Wij, (Rayon voorzitters en ondergetekende) hebben met verschillende liefhebbers die deze
vogels in hun bezit hebben en waarmee wordt gefokt, gesproken en hun gerust kunnen
stellen dat dit op korte termijn niet zal gebeuren.
De reden van de opmerking stoelt op de zorg die we hebben over de steeds verder
toenemende invloed van Nationale (de Nederlandse Dierenpartij) en Internationale
Europese wet- en regelgeving, voor het houden van dieren, welke helaas natuurlijk ook
invloed heeft op het houden van vogels en dus onze hobby.
We blijven alert en zullen de veranderingen die van invloed zijn op onze hobby, direct met u
delen en daar waar mogelijk proberen te voorkomen en u hierover informeren.
Deze opmerking heeft ertoe geleid, dat er telefonisch overleg is geweest met de N.B.v.V.
voorzitter Albert Zomer, de secretaris Jan Boons en de voorzitter Rein Grefhorst van de
Technische commissie kleur- en postuurkanaries.
Deze drie heren hebben ons verzekerd dat in het nieuwe vraagprogramma 2025-2030 deze
twee genoemde rassen WEL DEGELIJK een plaats in het vraagprogramma hebben en
houden en dus in de komende periode van vijf jaar, gewoon bij alle N.B.v.V.
tentoonstellingen kunnen worden geshowd.
Van onze kant hebben wij beloofd een rectificatie op te nemen in de 2e uitgave van “Het
Magazine” en deze ook te plaatsen op onze website zodat iedere postuurkanarie liefhebber
wordt geïnformeerd.
U hiermee zo volledig als mogelijk te hebben geïnformeerd, rest mij alle direct betrokkenen
liefhebbers, mijn excuses aan te bieden voor de onjuiste informatie en de onrust die ik
hiermee voor u teweeg heb gebracht,
Met vriendelijke groet,
Kees Diepstraten vzt NPV

 

Open Nederlandse Postuurkanarie Kampioenschappen 2023