Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Crested Crest-Bred

Crested

 

Crested Crest-Bred

De Crested is een kanarieras, dat eigenlijk is begonnen als de gekuifde Norwich. Toen na 1870 de Nor-wich kwekers nog meer nadruk gingen leggen op de vorm van hun vogels, gingen veel kwekers van de gekuifde vogels er toe over om te trachten door kruisingen de vorm van de kuiven te verbeteren.
In die jaren werd toen veel gekruist tussen de Norwich-kuif en de Lancashire, met de bedoeling om de kuiven nog mooier en groter te maken. De resultaten van deze kruisingen waren inderdaad sterk verbe-terde kuiven, maar van een echte Norwich kon men niet meer spreken. De kruisingsprodukten waren vogels die op veel onderdelen verschilden van de Norwich, zodat de liefhebbers van deze kuifvogels vanaf dat moment hun vogels als een afzonderlijk ras gingen beschouwen.
Door de C.O.M. werd dit ras dan ook als zodanig opgenomen in het vraagprogramma.

Opmerkingen Crested.
Bij deze kuif- of kuifbroedvogels moet men het meeste aandacht besteden aan de kuif/kop van deze vogels, hiervoor zijn dan ook de meeste punten ingeruimd op het keurbriefje. De kuif moet steeds zo groot mogelijk zijn. Deze kuif is vaak meer dan 3 cm in doorsnee. Bij de rubriek kuif/kop wordt ook de nek de snavel en de wenkbrauwen beoordeeld.
De lichaamsvorm van de Crested is duidelijk wat slanker en meer gerekt als bij de Norwich. Voldoende aandacht moet worden geschonken aan de bevedering van de vogels. Voor het verkrijgen van een goede kuif is een lange bevedering noodzakelijk. Een enigszins losse en ruwe bevedering wordt dan ook toegestaan. Wel moeten we er steeds van uit blijven gaan dat een zo glad mogelijke bevedering de voorkeur geniet. Door de lange bevedering zal altijd de vorming van een zogenaamde broek ontstaan, hetgeen evenals het verschijnsel van afhangende stuitveren (haneveren) een kenmerk voor dit ras is. Natuurlijk moet er altijd voor gewaakt worden, dat de lichaamsvormen niet verstoord worden door een overmatige verengroei, of door misvormingen ten gevolge van te lange bevedering.