Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Lizard

Lizard

 

Lizard

De Lizard kennen we in zowel de schimmel alswel in de intensieve vorm. Op de tentoonstelling worden ze dan ook onderverdeeld in drie groepen:

Lizard Intensief - Lizard schimmel - Lizard met witte ondergrond

De Lizard is het oudste tekening ras. Ze zouden op het eind van de 16e eeuw vanuit Frankrijk in Enge-land zijn ingevoerd, waar het ras uiteindelijk werd vervolmaakt. Hoewel de Lizard vrij populair was, is het ras toch bijna uitgestorven geweest. Bij een telling even na de tweede wereldoorlog door het Engelse blad "Cage Birds", bleken er op dat moment in Engeland nog ongeveer 30 koppels te zijn. Gelukkig is door een goed georganiseerde kweek de Lizard weer volledig terug gekomen. De Lizard is eigenlijk geen echte postuurkanarie, maar veel meer een tekeningvogel, waarvan de hagedisachtige schubtekening het voornaamste kenmerk is.

Opmerkingen Lizard.

De schubtekening wordt gevormd door de kleurloze uiteinden van de kleine rugveertjes, welke echter pas na de jeugdrui zichtbaar worden. Bij overjarige vogels worden deze randjes groter en krijgen ook de vleugel- en staartpennen lichte randen, of worden in hun geheel lichter. Hierdoor is de Lizard meestal alleen in het eerste jaar geschikt als tentoonstellingsvogel. Voor alle Lizard wordt een diep zwart pigment geëist.
De tekening op de rug moet niet te grof zijn maar, afhankelijk van de intensiviteit van de bevedering zo fijn mogelijk. Zeker bij de schimmelvogels kan de rugtekening makkelijk te grof en breed worden. Ook op de borst zien we vaak te lange strepen, ook hier moet gelet worden op een korte onderbroken tekening.
Belangrijk is ook te letten op de regelmaat en diepte van de lipochroomkleur, (egale cap bij schimmels) terwijl ook het pigment niet te veel bruin mag laten zien. Zeker bij de intensieve exemplaren dient bruin pigment bestraft te worden.
De vogel wordt alleen in het zwart pigment erkend door de C.O.M., wat uiteraard ook geldt voor onze eigen nationale standaardeisen. Afwijkende kleuren (agaat, bruin, ivoor, enz.) zijn niet erkend en worden niet gekeurd.