Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Parijse frisé

Parijse frisé

 

De Parijse frisé is één van de grootste postuurkanaries, zijn lengte schommelt tussen de 19 en 21 centimeter. Een krachtige houding en een evenwichtige hoeveelheid krullende veren vormen het hoofd- kenmerk van deze vogel.
Over het ontstaan van deze frisé soort is niet zo heel veel bekend. Waarschijnlijk is de "HOLLANDAIS ROUBAISIEN" wel zowat de voorvader geweest van de meeste frisé soorten.
De eerste bekende standaard van de Parijse frisé dateert van 1920, maar reeds in 1867 werd in Parijs de eerste tentoonstelling van Frisées gehouden, door de toen juist opgerichte vereniging "La Nationale".
Zodat we het ontstaan van de krulveerrassen zeker ongeveer 150 jaar terug moeten zoeken.

Opmerkingen Parijse frisé.
Bij het begrip grootte dient men niet alleen naar de lengte van de vogel te kijken, maar moet er vooral ook worden gelet op de juiste verhoudingen in het vogellichaam. Vogels met een lengte van minder dan 19 cm kunnen kruisingen zijn met Padovan of Noord Hollandse frisé, die zullen daarom ook bestraft kunnen worden voor het niet raszuiver zijn. De vogel moet dus volume hebben, breed genoeg zijn.
Eén van de punten waardoor het volume ook nadelig beïnvloed wordt, is een onvoldoende of slecht krullende bevedering op de buik, een te vlakke buik bevedering moet dan ook bestraft worden.
De mooiste frisé's hebben aansluitend aan de mantel een supplementje, het "Boeket" genoemd. Dit is een voortzetting van de rugkrulveren en bestaat uit een groepje in de richting van de stuit gebogen veren. Omdat deze veren vrij laag op de rug liggen worden ze soms gedeeltelijk door de vleugels bedekt, waardoor het kan lijken dat de rugbevedering ongelijk van lengte is.
Ook kunnen door de aanwezigheid van het boeket de vleugels soms niet helemaal goed sluiten.
Om die reden zal de keurmeester daarom erg voorzichtig zijn met de beoordeling van de symmetrie van de rugkrulveren en ook het iets openstaan of licht kruisen van de vleugels nooit zwaar bestraffen.
Een fout die wel bestraft wordt is het ontbreken of afhangen van een flank. Ook op het ontbreken of het niet rondom aanwezig zijn van de halsbevedering/kraag wordt gelet.
Over het algemeen kan van de effen gele vogels gezegd worden dat de bevedering in veel gevallen te zacht wordt, wat ook geldt voor vogels waarin de cinnamonfaktor zichtbaar aanwezig is.
De veren gaan daardoor wat afhangen, wat het volume van de vogel nadelig zal beïnvloeden.
De van oorsprong in kurketrekkervorm gedraaide nagels zijn bij deze frisé's niet meer gewenst, het is de taak van de liefhebber te lange nagels tijdig te knippen om beschadigingen te voorkomen.
Op de tentoonstelling (keuring) is het voldoende als de aanzet tot krulling aanwezig is.