Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Bestuursleden NPV


VOORZITTER:  
                        H. Onstenk                                     tel. 06-53891234
                                                  Ridder Vosstraat 4                        6441 SZ Brunssum

SECRETARIS:                            A. Wijdemans                                tel. 013 590 2933
                                                  Ledeackerstraat 52                       5045 ZG  Tilburg

PENNINGM:                            E. Oosterkamp                               tel. 06-14571844
                                                  Boslaan 24                                      5263 GX  Vught

COMM:                                    Vacant                           
                                                  Aanmelden bestuursfunctie op    info@npvnl.nl

COMM:                                    M. van Berkel                                 tel. 06-21932760
                                                  Schoolstraat 6                                5161 ZD  Sprang Capelle