Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Activiteiten Oost Nederland

Rayon Commissaris Oost Nederlkand

Bert Hemme                

Piruslaan 32, 7534 JA Enschede

tel. 053-4610829 / 06-14525151 

E-Mail ja.hemme@kpnmail.nl               

 

Agenda:

5 december,
Het Oelerschooltje, Vöckersweg 24 Hengelo (Ov)
Rayonshow 2020

 

 

 

Rayon Oost, September 2020
Sportvrienden,
Hopelijk allen nog in goede gezondheid. We leven in een vreemde tijd, ook binnen onze vogelsport gaat het anders als dat we graag zouden willen en wat er nog op ons afkomt komt weet niemand. Door het bondsbureau worden regelmatig nieuwsbrieven gepubliceerd op de site van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers betreffende alle maatregelen omtrent de COVID-19 en onze hobby. En nog wekelijks veranderen de regels en afspraken rondom het elkaar mogen ontmoeten tijdens het uitoefenen van de hobby. De Corona heeft ook ons als Vorm- en Postuurclub zeker parten gespeeld het afgelopen half jaar. Er zijn helaas een aantal bijeenkomsten zoals de jaarlijkse Quiz en lezingen met interessante gastsprekers niet doorgegaan. Maar we houden deze tegoed! Dit alles hebben we wél voor onze eigen en onze sportvrienden hun gezondheid moeten laten. Na de moeizame start in het voorjaar gaan we ons nu allemaal beraden: hoe nu verder? Hoe moet het nu verder met onze hobby in relatie tot de komende vergaderingen, de jongvogeldag en geplande bijeenkomsten en de Rayonshow? Er is inmiddels een nieuwsbrief uitgegaan aan de leden van Rayon Oost waar de nodige teleurstelling naar voren komt betreffende het niet door kunne gaan van de jongvogeldag op 3 oktober. Het was zo mooi geweest dat we elkaar daar weer zouden treffen na een mooie lange zomer en waar we onze eerste resultaten aan elkaar konden laten zien.
Het lijkt erop, dat er weer een nieuwe golf COVID-19 over ons komt. De controle over het virus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de basisregels die voor iedereen blijven gelden:
Houd 1,5 meter afstand (= 2 armlengtes) van anderen.
Dit geldt voor iedereen dus ook TT-ruimten.
Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Onze hobby wordt vooral door mensen uitgeoefend die onder de risicodragende groep vallen. Dit heeft nogal wat consequenties voor de komende tijd m.b.t. onze hobby en vogelsport.
Er zijn op dit moment al diverse verenigingen binnen het district Overijssel die de onderlinge tentoonstelling hebben gecanceld, omdat ze de regels niet kunnen uitvoeren en handhaven.
Wij als rayonbestuur hebben daar dan ook heel goed over nagedacht in de laatste bestuursvergadering en weten ook nog niet of de rayonshow straks in december wel doorgang kan vinden.
De jongvogeldag waar ieder zich altijd zo op verheugd, is wel de eerste show in Oktober: waar de kleur- en vorm- en Postuurvogels samen komen, het is een tafelkeuring waar ruim 100 liefhebbers normaliter dicht op elkaar zitten voor het keurpodium. Hier is de 1,5 meter afstand niet te garanderen, wat we ook willen of denken te kunnen, we zouden dan een zaal hebben die dan ruim 40 meter breed moet zijn (30 mensen naast elkaar) om de mensen op afstand te houden en dan moeten we 3 rijen achter elkaar gaan zitten en dan ook 1,5 meter uit elkaar. Wij zien in onze beschikbare zaal in Nieuw Heeten geen mogelijkheid om te garanderen dat dit goed kan gaan.

De Rayonshow in Oele op 5 december zullen we verder nog moeten bespreken gezien de ontwikkelingen de komende weken en het blijft onzeker. Indien u ideeën heeft zijn deze natuurlijk welkom. Als we meer weten hoort u dit direct. De rayonshow begin december in de Oelerschool zou dan misschien wel met strakke afspraken door kunnen gaan maar ook hier moeten we de RIVM-regels afwachten en handhaven en in aangepaste vorm met strakke regels.

Hoe spijtig het ook is maar gezondheid gaat boven alles en wij kunnen op dit moment niet anders beslissen,

Hopelijk zien we elkaar toch spoedig in aller gezondheid op een show
Namens het Rayonsbestuur:
Harry Oude Vrielink, Rayoncommissaris ON