Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Giraldillo Sevillano

gerraldi.jpg

 

Giraldillo Sevillano

Zijn naam is overgenomen van de populaire benaming voor de windvaan van de Giralda, toren van de kathedraal van Sevilla. Zijn vorm is die van de Giboso Espagñol in het klein met kuif. De kuif is autosomaal dominant, exemplaren zonder kuif worden niet in het vraagprogramma opgenomen maar zijn noodzakelijk vanwege de letale eigenschap van de koppeling kuif maal kuif.

Voorgeschiedenis
In het jaar 1982 begon een kweker van de vereniging A.O. Giralda, de heer Antonio Cano Nieto, met het vastleggen van de kuif op de Giboso Espagñol, een project van meerdere jaren. Of vanwege de moeilijkheidsgraad die dit met zich mee brengt of vanwege het solistische werk, zonder materiaal te delen, kwam hij aan twee jaar van tegenspoed en verloor hij langzaam maar zeker het idee.In het jaar 2003 begon opnieuw een kweker van de vereniging O.A. Giralda, de heer Francisco Javier Cabrera Garcia, te werken aan het idee van een Giboso met kuif.Vanwege de bekende moeilijkheidsgraad van de kweek van de Giboso waarvan bovendien de kuif aan toegevoegd diende te worden gingen er acht jaar voorbij met vallen en opstaan eer hij in het jaar 2009 een goed resultaat had, bestaande uit vier of vijf vogels die in het bezit waren van eigenschappen kenmerkend voor de beoogde postuur kanarie.In het zelfde jaar, tijdens een show van A.O. Giralda, waar 4 exemplaren buiten mededeling waren ingebracht ter bezichtiging, werd tijdens een lunch met verscheidende kwekers de basis gelegd om toe te werken naar erkenning van een nieuwe ras.Deelnemers van deze lunch en het opgestarte project waren een twaalftal kwekers waaronder de C.O.M. keurmeester José Ángel Diaz Sáez die mede de beschrijving van het ras uitvoerde dat uiteindelijk de standaard is geworden.Francisco Javier Cabrera Garcia verdeelde onder de overige kwekers vogels met kuif en de kweek van 2010 leverde een goed aantal vogels op, kanaries met kuif en kuifbroed, van belang voor het voortbestaan en de toekomst. 28 februari 2010 vond er een lunch plaats met als doel de criteria voor het concept standaard met de punten toekenning te verenigen.Notulen werden opgemaakt en door alle aanwezigen ondertekend en men bereikte overeenstemming over de te hanteren selectiecriteria om te komen tot invoering en erkenning van het nieuwe ras.

 

Biologische eigenschappen
De gezelschapskanarie zoals wij die allemaal kennen is het resultaat van een selectie karaktereigenschappen met als doel de verbetering van bepaalde chromatische, morfologische en functionele kwaliteiten, evenals spontane mutaties gedurende generaties en hybridisering met andere soorten.
Het effect van houden in gevangenschap, en zorgvuldige verzorging en hygiëne een uitgebalanceerd dieet hebben gezorgd voor de huidige rassen en verscheidenheid aan kanaries.
Vanuit en biologisch standpunt gezien heeft deze isolering geleid tot verlies van het zang vermogen zoals zijn wilde soortgenoten dat hebben, en zoals dat ook bij andere houdingrassen valt waar te nemen. 
Eveneens vermindert het vliegvermogen van een kooivogel. Vanwege de verstijfsheid is ook zijn kracht afgenomen. Wat betreft de voortplanting veranderen de monogame eigenschappen en de paringsrituelen om een partner te versieren, een mannetje kan, naar voorkeur van de kweker meerdere poppen bevruchten. Deze isolatie geeft waarde en gezelligheid.

 
Giraldillo3.jpg

De "Giraldillo Sevillano" heeft acceptable voortplantingseigenschappen,
zijn legsel bestaat uit vier tot zes eieren, hoewel het vijfde en navolgende
ei nauwelijks levensvatbaar zijn.
De jaarlijkse cyclus begint met de koppeling van de vogels in de maand
februari. De man bevrucht met meer of minder succes het complete legsel.
Ze zijn foto cyclisch en daarom worden de eieren in de vroege morgen gelegd.
Het ei ligt tussen de zevende en achtste dag in het nest en het kippen vindt
plaats tussen de 28ste en 30ste dag.
De Giraldillo Sevillano kan gedurende een jaar meerdere legsels produceren,
die afhankelijk van het aantal legsels drie tot vier jongen zullen bevatten.
Misbruik van aantal legsels leidt tot afname van de vruchtbaarheid en een
kortere levens verwachting.
Na een periode van ouderlijke plicht verlaten de bevederde jongen begin
april voor de eerste maal het nest. Ongeveer in juli beginnen de goed
ontwikkelde volwassen en jonge vogels aan de rui die tot in november kan
duren. De jonge vogels zijn met een jaar vruchtbaar.


Houding: in de vorm van het cijfer 1 - 45° à 60°
Alle kleuren toegestaan.
Ringmaat: 2,9 mm
Kooi: Koepelkooi of open universele postuurkooi.
Zitstok 14 mm ovaal.

 

Voorlopige standaard GIRALDILLO SEVILLANO

Houding In de vorm van een één (1), de romp verticaal op de zitstok, de nek
20 punten. minstens 45 graden geboden, de staart raakt de zitstok.
   
Grootte Maximaal 15 cm. Hoe kleiner hoe beter. Er zijn drie eenheden om de
15 punten. totaallengte te meten:
  a) Van de punt van de snavel tot aan de schouder.
  b) Vanaf de schouder tot aan de staartinzet.
  c) Vanaf de staartaanzet tot aan het einde van de staart.
  De eenheden b en c mogen de 9 centimeter niet overschrijden.
   
Kuif  Ovaal zoals de kop, vol met bevedering zo lang als mogelijk,
15 punten.  duidelijk middelpunt en aan een gesloten in de nek.
   
 Kop en Hals/Nek  Kop klein en ovaal, licht verhoogd t.o.v. de neklijn. De nek zeer
15 punten. lang, dun en glad bevederd.
   
Poten, Dijen Zeer lang en volledig gestrekt, dijbeen aan de voorzijde onbevederd
10 punten. en naar voren staand waar deze zich met het lichaam verenigd
  (zichtbaar).
   
Borst, Borstkrulveren Lang en smal, zichtbaar borstbeen, borstkrulveren die naar elkaar
toe groeien.
5 punten.  
   
Rug, Mantel Lang en gestrekt met duidelijke vleugelellebogen. Korte gelijkmatige
5 punten. mantel met gemarkeerde middellijn, symmetrische bevedering naar
  buiten toe, de vleugels goed aan het lichaam gesloten zonder te
  kruisen en de uiteinden los van de staart.
   
Flankkrulveren Symmetrisch qua volume en hoogte, klein en strak aan het lichaam.
5 punten.  
   
Staart Smal en gesloten, de zitstok rakend, eindigend in een omgekeerde
5 punten. "M".
   
Conditie en bevedering Fijn statisch en strak bevederd. Goede gezondheid en schoon.
Zonder bevederings fout. Alle kleuren zijn toegestaan.
5 punten.  
 
gerraldi.jpg