Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

activiteiten Noord Nederland

P.T. van der Tuin                    tel. 0513-542912 / 06-12458549
Schoterlandseweg 28          8455 JH Katlijk
p.t.vandertuin@planet.nl

7 mei 2020
De Drachtster Vogelvrienden, Noorderdwarsvaart 84d Drachten
Bijeenkomst met vogels en bespreken kweekseizoen

3 oktober 2020
De Drachtster Vogelvrienden, Noorderdwarsvaart 84d Drachten
Jong vogeldag

15, 16 en 17 oktober 2020
De Drachtster Vogelvrienden, Noorderdwarsvaart 84d Drachten
Rayonshow