Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Fiorino

Fiorino

 

Fiorino

De Fiorino is een van de jongere rassen postuurkanaries. Deze kleine frisé werd voor het eerst gekweekt in Italië. Het ras is eigenlijk een beetje bij toeval ontstaan, omdat de Italiaanse kwekers beter voerende kweekvogels nodig hadden voor het grootbrengen van hun frisékanaries. Daarvoor werd de Gloster gekruist met de Noordhollandse frisé, om te trachten de goede kweekeigenschappen van de Gloster over te brengen in de frisées.
Toen uit de nakweek van deze kruisingen enkele mooie gekuifde kleine frisées ontstonden is men dit verder gaan uitselecteren. Vooral Dr Zingoni was een van de eerste tentoonstellers van deze mini frisé.
Op de nationale kampioenschappen van Italië in 1981 te Florence werden deze vogels voor het eerst officieel getoond. Ook de naam werd toen vastgesteld. Na vanaf 1982 gedurende verschillende jaren op de COM wedstrijden te zijn ingezonden lukte het tenslotte in 1989 op de COM-show in Italië om het ras officieel erkend te krijgen.

Opmerkingen Fiorino
De Fiorino moet een kleine vrij gedrongen frisé zijn. Het blijkt in de praktijk echter dat juist die kleine vorm een van de moeilijkste punten is. Het is wel het voornaamste onderdeel, vandaar dat de grootte en gevulde lichaamsvorm als eerste genoemd worden in de standaard.
De meeste Fiorino's voldoen nog niet aan deze eis, bij de beoordeling zal er toch voldoende op gelet moet worden zoveel mogelijk de eis van minder dan 13 cm te benaderen, terwijl ook de volheid van het lichaam niet verwaarloosd mag worden. Door de volle bevedering kunnen ook de zogenaamde haneve-ren voorkomen, de aanwezigheid hiervan wordt niet bestraft.
Voor de kuif zien we het liefst een mooie gewelfde Gloster kuif. Helaas is dat ook nog niet mogelijk gebleken. In de standaard is daar ook al rekening mee gehouden en wordt gesproken over een gewelfde kuif over het hele oppervlak van de kop. Als we nog ooit de Fiorino willen zien zoals de tekening vraagt zullen we bij het beoordelen van deze vogels, naast de krulling van de veren, toch ook steeds de kuif en de vorm van de Gloster in gedachten moeten houden.

 

Vorm; de vorm dient volumineus en  goed gevuld te zijn.

Kuif; de kuif dient mooi rond en gesloten te zijn met een duidelijk centraal gelegen middelpunt.

Kop; de kop dient breed en rond te zijn met duidelijke wenkbrauwen, ogen vrij.

Hals/nek; hal en nek mooi glad en geen opstaande veren in de nek

Bevedering; bevedering op de kop en hals en onderlichaam glad bevederd

Mantel; mantelk (manteau) symmetrisch, met een rechte scheiding in het midden de gehele rug bedekkend.

Flankkrulveren; flankkrulveren (nageoires) symmetrisch omhoog krullend tot iets boven de schouders.

Borstkrulveren; borstkrulveren (jabot) naar elkaar toe krullend in gesloten schelpvorm.

Vleugels; de vleugels goed gesloten, goed aansluitend op het lichaam, niet gekruist.

Poten; de poten lang , dijen goed bevederd.

Staart; staart mooi kort en smal. Hanenveren toegestaan.

Houding: opgericht - 55⁰

Alle kleuren toegestaan

Kooi: Koepelkooi of Open universele postuurkooi (Noupekooi)