Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

activiteiten Rayon Zuid Holland

Rayon Commissaris Zuid Holland 

C.R. Bakker                              

tel. 015-2565079/ 06-20189836
Aziëlaan 307                            3622 JM Delft
crbakker@ziggo.nl

 

23 oktober 2020, 13.00 uur

“Maaslandse Vogelvereniging” Doelpad 5, 3155 AE Maasland
BFRIdag “de Gerrit Veerman Memorial”

5 december 2020, 13.00 uur

“Maaslandse Vogelvereniging” Doelpad 5, 3155 AE Maasland
Rayonshow

12 december 2020,  13.00 uur

“Maaslandse Vogelvereniging” Doelpad 5, 3155 AE Maasland
Harlekijn Studie Club Show
 

NPV Rayon Zuid Holland bijeenkomst op 27-08-2020 in Maasland.
We hebben conform RIVM regelgeving onze leden ontvangen met; voor de handen een desinfecteer vloeistof en keukendoekjes, registratie formulier, gezondheid formulier en tafel opstelling/indeling op een afstand van 1,5 meter van elkaar in de zaal.
Het belangrijkste onderwerpen voor deze avond was het bespreken van mogelijkheden om een bijeenkomst, Jongvogelshow, de landelijke BFRIdag en Rayon show, allen in Maasland te gaan organiseren. Er waren voor en tegenstanders met name de BFRIdag stuitte op veel vraagtekens bij het organiseren in zowel de animo, het meedoen van ‘buiten af’ omdat het een landelijk karakter heeft, als mede omdat dan het verantwoord organiseren veel moeilijker bleek te zijn en deze zal dan ook niet doorgaan.
Gekozen is om het voorzichtig ‘een voor een’ op te bouwen. Na stemming voor de
Jongvogelshow, bleken 9 aanwezige inzenders voor te zijn en vier tegen en een onthouding (i.v.m. vakantie). Er is wel een ondergrens van minimaal 200 vogels nodig om deze dag verantwoord door te laten gaan !!
Voor de Rayonshow later dit jaar was op een persoon na volledige instemming en bereidwillige medewerking.
De ervaring die we op de Jongvogelshow zullen opdoen wordt gebruikt om de volgende stap/evenement te gaan organiseren.
Een aantal voorwaarden buiten de regelgeving van het RIVM, spelen hierbij een rol, n.l. het creëren van looproutes, de medewerking om de kooien gedesinfecteerd van thuis mee te nemen, het dragen van plastic handschoenen, bij in-uitkooien en tijdens de keuring, het in- en uitkooien op schema van afstand en tijd laten verlopen, het kijken naar de vogels met een mogelijke beperking in de tijdsduur, het maximaal aantal aanwezigen in de TT zaal en (kleine) zaal waar consumpties kunnen worden genuttigd. En het belangrijkste, het is/blijft een één dag show, met alleen toegang voor de leden inzenders dus ‘in besloten kring’ en niet voor buitenstaanders en belangstellenden. Er is permanent een ledenlijst en presentielijst door alle aanwezigen ingevuld en getekend met tijd van inkomst en/of vertrek en gezondheidsverklaring bij de ingang aanwezig.
Mocht er onverhoopt controle komen hebben we deze ter inzage direct bij binnenkomst van de controleur beschikbaar. Daarnaast natuurlijk de persoonlijke discipline om, gedurende de gehele dag, ons te houden aan de gemaakte afspraken, w.o. dat het maximaal aantal personen in beide zalen niet wordt overschreden. Dit doen we door in de hal fiches neer te leggen in twee kleuren zodat je in een oogopslag kunt zien of er in een van de zalen nog plaats over is. Ook bij toiletgebruik de handen te desinfecteren.
Aantallen personen in grote zaal is als we zitten max 20 en lopend 12 en in de kleine zaal zitten 12 en lopend 8.
De keurmeesters zijn benaderd allen hebben al toegezegd, helaas kon er 1 niet komen hij zat namelijk met zijn been in een brace, maar was ondertussen geholpen en was al flink aan de betere hand, dus we hebben nog hoop.
In goede sfeer werd de bijeenkomst afgesloten.

CBD notulant.