Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Activiteiten Noord Holland

B.B.M. Mense                          tel. 023-5583221/ 06-55828139
Kromme Spieringweg 406     2141 AM Vijfhuizen
Bmense@glosters.nl                                                          

Donderdag 14 mei, 19:30 uur
Gebouw van de V.V. Tropica te Heemskerk
laatste avond voor de vakantie

Donderdag 15 oktober, 19:30 uur
Gebouw van de V.V. Tropica te Heemskerk
Jongvogel avond en tevens inschrijfavond T.T.

Vrijdagmiddag, 6 november
Gebouw van de V.V. Tropica te Heemskerk
Opbouw Tentoonstelling

Zaterdag 7 november     
Gebouw van de V.V. Tropica te Heemskerk
Rayon Tentoonstelling