Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
 

Inleiding

De Nederlandse Postuurkanarie Vereniging is een landelijke speciaalclub voor alle kwekers en liefhebbers van alle rassen postuurkanaries.

De vereniging heeft als doel het houden van en kweken met postuurkanaries te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door het uitgeven van een twee maandelijks clubblad en het houden van lezingen en vergaderingen, die viermaal per jaar worden gehouden. Zoveel mogelijk steeds op de laatste zondagen van de maanden; februari, april, oktober en december.

De vereniging is volkomen zelfstandig, doch zij werkt wel nauw samen met zusterverenigingen in binnen- en buitenland.
Ieder jaar wordt een wedstrijd georganiseerd, uitsluitend voor postuurkanaries, waarop alle liefhebbers uit binnen- en buitenland kunnen inzenden.

De N.P.V. is statutair gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

De vergaderingen, lezingen, vogelbeurzen, tentoonstelling enz. van de N.P.V. worden gehouden in een van de zalen van, "Café-Zaal 't Vaartje, Vaartweg 137, 5106 NC  Dongen. Tel. 0162-312275 Aanvang vergaderingen 10.00 uur sluiting om ongeveer 12.30 uur, introducees zijn van harte welkom.